vl. Werner Stöppel, Andreas Oeljeklaus, Christa Stöppel, Ralf Krumme und Friedel Snethkamp

vl. Werner Stöppel, Andreas Oeljeklaus, Christa Stöppel, Ralf Krumme und Friedel Snethkamp

vl. Werner Stöppel †, Andreas Oeljeklaus, Christa Stöppel, Ralf Krumme und Friedel Snethkamp